วันจันทร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2553

โปรแกรมมือถือ MobilePaint v1.1.0 S60v5 Signed

โหลดโปรแกรมมือถือ MobilePaint v1.1.0 S60v5 SignedThis updated version of the C + + code example shows the user interface design and other features touchscreen S60 5th Edition with direct manipulation, using, for example, CCoeControl: EnableDragEvents (). The application provides a range of design options can be selected from a toolbar. There are two options in the toolbar, a custom toolbar mobile CAknToolbar. All graphics have been implemented as small Scalable Vector Graphics (SVGT) Show icons. In the updated version, the performance is improved design and functionality of user interface components to listen. The sample application was developed for S60 5th Edition and touch UI.

โหลดโปแกรมมือถือ part1
โหลดโปแกรมมือถือ part2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น